Archiwa tagu: Pierwszy Prezes SN

Niesamowite! Ordo Iuris przejmuje kolejną instytucję w kraju!

Kamil Zaradkiewicz zrezygnował z funkcji tymczasowego prezesa SN. Duda już wyznaczył następcę. Jest nim Aleksander Stępkowski, były prezes instytutu Ordo Iuris.

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w związku z rezygnacją sędziego Kamila Zaradkiewicza z funkcji p.o. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Andrzej Duda powierzył obowiązki innemu sędziemu. Jest nim Aleksander Stępkowski, były prezes instytutu Ordo Iuris.

Prezydent RP powierzył sędziemu Sądu Najwyższego Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN.

Moja rezygnacja jest stanowczym wyrazem protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania sprawnego prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego. Jestem głęboko zbulwersowany podważaniem kompetencji prowadzącego zgromadzenie, ignorowaniem nie tylko czynności porządkowych, lecz również licznymi zachowaniami, w tym nieprawdziwymi oskarżeniami o moje rzekome polityczne motywacje

tłumaczy swoją rezygnację Zaradkiewicz.

Za nie dopuszczalne uważam pozbawione podstaw prawnych próby paraliżowania prac zgromadzenia, a także wikłania w spór prezydenta poprzez złożenie bezpodstawnego wniosku o moje odwołanie

powiedział.

Powyższe zachowania wpisują się w realizowane od niemal dwóch lat w Sądzie Najwyższym działania, które nie tylko w sposób jaskrawy świadczą o nasilającym się mobbingu wobec nowych sędziów. Niestety były one dotychczas bagatelizowane przez odpowiedzialne za ich zwalczanie kierownictwo Sądu Najwyższego, co w mojej ocenie doprowadziło do ich eskalacji

wyjaśnił.

Kim jest nominowany przez prezydenta następca Zaradkiewicza?

Jak podaje Gazeta.pl, nowy tymczasowy prezes Andrzej Stępkowski w latach 2015-2016 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przez kilka lat był prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wcześniej zarządzał Centrum Prawnym Ordo Iuris jako dyrektor.

Gazeta.pl pisze o kontrowersjach związanych z powołaniem Andrzeja Stępowskiego:

Stępkowski zgłosił swoją kandydaturę, a KRS pozytywnie ją zaopiniowała, mimo że wówczas sędzia był brytyjskim obywatelem (ustawa o SN wymaga, by sędzia Sądu Najwyższego posiadał wyłącznie obywatelstwo polskie). Prezydent wręczył mu nominacje dopiero, gdy Wielka Brytania potwierdziła, że nie jest już jej obywatelem. 

możemy przeczytać w portalu.

Źródło: Gazeta.pl

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Jeśli zapiszesz się do newslettera nasz wydawca podeśle Ci najciekawsze newsy dnia. Obiecujemy, że nie będziemy spamować i w każdej chwili możesz zrezygnować

Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN w związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r.

​Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

w związku z postanowieniem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 

 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 R (Komisja Europejska versus Rzeczpospolita Polska)

        W związku z wydaniem w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Wielką Izbę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia w sprawie środków tymczasowych w sprawie C-791/19 R Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze fakt, że postanowienie to skierowane jest do wszystkich organów władzy publicznej w Polsce, które w zakresie swojej właściwości mogą stosować wymienione w tym postanowieniu przepisy, w celu wykonania tego postanowienia, niniejszym wzywam:

– wszystkie osoby powołane na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej do natychmiastowego powstrzymania się od jakichkolwiek czynności związanych z rozpoznawaniem spraw określonych w art. 27 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r., poz. 825).

– pracowników Sądu Najwyższego zatrudnionych w Izbie Dyscyplinarnej do przekazania wszystkich akt spraw, w tym także zakończonych, do izby Sądu Najwyższego właściwej w związku z zaprzestaniem stosowania art. 27 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

        Powyższe działania są niezbędne nie tylko dla zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, ale także dla powstrzymania pogłębiającego się chaosu prawnego w Polsce i – co szczególnie istotne w trudnej sytuacji finansów publicznych w związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zapobieżenia ewentualnemu nałożeniu na Polskę okresowych kar pieniężnych. Należy bowiem zauważyć, że Komisja Europejska zastrzegła sobie prawo do złożenia dodatkowego wniosku o nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej, w przypadku, gdyby Polska nie stosowała w pełni środków tymczasowych zarządzonych w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r.

        Pragnę przy tym przypomnieć, że – zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – obowiązek usuwania bezprawnych skutków naruszenia prawa Unii Europejskiej ciąży na każdym organie państwa członkowskiego (zob. wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-201/02, Wells, EU:C:2004:12, pkt 64 i przytoczone tam orzecznictwo oraz z dnia 21 czerwca 2007 r. w połączonych sprawach C-231/06 do C-233/06, Jonkman EU:C:2007:373, pkt 37).

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Jeśli zapiszesz się do newslettera nasz wydawca podeśle Ci najciekawsze newsy dnia. Obiecujemy, że nie będziemy spamować i w każdej chwili możesz zrezygnować