Archiwa tagu: Głódź

Żart z ofiar księży pedofilów. Symboliczne kary dla Sławoja Leszka Głódzia i Edwarda Janiaka

Watykan zakpił z ofiar księży pedofilów. Jak to ma w swoim zwyczaju, przeniósł swoich pracowników, którzy ukrywali przypadki przestępstw seksualnych na dzieciach do innych parafii. Partia rządząca ustami Michała Wosia mówi, że to najsurowsza kara. Czyli dopóki rządzi PiS pedofile mogą czuć się bezkarnie, szczególnie jeśli noszą koloratkę.

Sprawa dotyczy bardzo obrzydliwych osobistości polskiego kościoła katolickiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i biskupa Edwarda Janiaka.

Jaką to straszną karę nałożył Watykan. Uwaga to nie jest żart!

Kara za tuszowanie przypadków pedofilii:

Obaj księża otrzymali nakaz zamieszkania poza swoimi diecezjami oraz zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie ich diecezji. Dodatkowo Watykan nakazał im dokonać wpłat z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom wykorzystywania seksualnego.

Czysty policzek dla ofiar księży pedofilów!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: https://facebook.com/kaczystan

Joanna Krysiak z grupy Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom uniewinniona w procesie jaki wytoczył jej kościół!

Foto: Internet

Czuję wściekłość, gdy nie tylko potężna, nieprzyzwoicie uprzywilejowana, religijna instytucja, ale również aparat państwowy zapewniania ochronę przestępcom przed wymiarem sprawiedliwości. 

Joanna Krysiak to działaczka społeczna z grupy Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, uczestniczka m.in. protestów przeciwko pedofilii w Kościele Katolickim. Protest polegał na wywieszeniu haseł, lalek, bucików i zdjęć na płocie rezydencji metropolity gdańskiego abp Sławoja Leszka Głódzia.

Wśród haseł znalazły się między innymi:

„Wyznaj grzechy! Ponieś karę!”, „Wierzymy ofiarom”, „Koniec bezczynności, czas na działanie”, „Dziecko to nie byle co”, „Party’s over Leszku”, „Kryłeś pedofilów, jesteś współwinny”

KOŚCIÓŁ W SŁUŻBIE NAZISTOM:

Oczywiście przyjechała policja, a sprawa prtestu trafiła do sądu. Ale nie sprawa ukrywania pedofilów przez księży, tylko sprawa o bezprawne umieszczenie ogłoszenia lub plakatu (art. 63a. Kodeksu wykroczeń): Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Nie było to zdziwieniem kiedy sąd wiosną 2020, poparł wniosek przestępców i uznał Joannę Krysiak za winną oraz nakazał zapłacić 100 zł grzywny oraz drugie tyle za koszty procesowe. Pani Joanna wniosła sprzeciw i sprawa wróciła na wokandę. 

1-wszego grudnia 2020 odbyła się rozprawa przed Sądem Rejonowym Gdańsk Południe. Wtedy jednak wyrok nie zapadł.

Czuję wściekłość, gdy nie tylko potężna, nieprzyzwoicie uprzywilejowana, religijna instytucja, ale również aparat państwowy zapewniania ochronę przestępcom przed wymiarem sprawiedliwości.

zeznała przed sądem oskarżona.

Tym razem po tygodniu przyszedł wyrok uniewinniający. Sędzia uznała, że działania pani Joanny nie charakteryzowały się społeczną szkodliwością. 

Sędzia wskazał, że pedofilia w Kościele jest tematem bardzo ważnym społecznie, który musi być podnoszony i rozpropagowany przez obywateli. 

Czekamy na reakcje magistra Ziobry.

ZOBACZ JAK FACEBOOK BANUJE ZA INFORMACJĘ O KSIĘŻACH PEDOFILACH:

Nuncjusz Salvatore Pennacchio właśnie udowodnił, że Kościół jest niereformowalny!

Nuncjusz Salvatore Pennacchio w sprawie odwołania abp. Głódzia: „Naszą rolą nie jest osądzanie”.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, po wielu miesiącach milczenia, w końcu w poniedziałek, 2-go Marca doszło do spotkania między protestujacymi, a nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio. 

Protestujący chcą odwołania abp. Sławoja Leszka Głódzia oraz zadośćuczynienia dla ofiar księży pedofilów.

Oto oświadczenie archidiecezji gdańskiej:

Spotkanie, które rozpoczęło się i zakończyło wspólną modlitwą, odbyło się w dobrej atmosferze, a dotyczyło sytuacji w gdańskim Kościele związanej z publicznymi zarzutami skierowanymi przeciwko metropolicie gdańskiemu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi. Nuncjatura wskazuje, iż nuncjusz jest przede wszystkim przedstawicielem dyplomatycznym, oraz łącznikiem Kościoła w Polsce ze Stolicą Apostolską, rolą nuncjusza nie jest jednak osądzanie spraw, które za jego pośrednictwem przekazywane są do odpowiednich organów Kurii Rzymskiej. Stanowisko to jest konsekwencją obowiązujących norm prawa międzynarodowego oraz prawa kanonicznego.

Podczas spotkania zwrócono m.in. uwagę na konieczność przestrzegania procedur zarówno świeckich, jak również kościelnych, stanowiących gwarancję sprawnego i skutecznego wyjaśnienia sprawy. Należy wyraźnie podkreślić, że żadne nieformalne działania, w tym także doniesienia medialne, same w sobie nie mogą stanowić podstawy do wyciągania konsekwencji prawnych. Wina każdego człowieka, niezależnie od jego roli społecznej, musi być stwierdzona wyrokiem właściwego sądu. Dotyczy to zarówno czynów ściganych przez świeckie prawo karne, deliktów cywilnych, ale także naruszeń norm wynikających z prawa kanonicznego

O poniedziałkowym spotkaniu w nuncjaturze zostanie poinformowana Stolica Apostolska. Od abp. Pennacchio wierni usłyszeli, że mogą złożyć oficjalną skargę na metropolitę gdańskiego do odpowiedniej kongregacji w Rzymie, czyli odpowiednika świeckiego ministerstwa.