Discovery przecenia rolę Andrzeja Dudy i wystosowuje do niego komunikat

Podziel się artykułem:

Skandaliczne przepchnięta ustawą uderzającą w niezależne media doczekała się reakcji ze strony Discovery, która grozi podjęciem środków prawnych jeśli koncesja TVN nie zostanie przyznana.

W środę, w warunkach urągających wszelkim zasadom demokracji, pani Witek zarządziła reasumpcję przegranego przez PiS głosowania. W czasie przerwy Kaczyński przekupił Pawła „szmatę” Kukiza do zmiany zdania i zagłosowania za odebraniem koncesji TVN.

Teraz “Lex TVN” powędruje do Senatu, który w ciągu miesiąca, który mu przysługuje, może nanieść poprawki lub ją odrzucić w całości. Stanowisko Senatu wróci do Sejmu i ustawa po raz kolejny będzie głosowana.

Discovery, który jest właścicielem TVN wystosowało oświadczenie, w którym wyklucza podjęcia kroków prawny wobec Polski za naruszenie polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych.

12 sierpnia 2021 r. Discovery, Inc. oficjalnie zawiadomiło polskie władze o możliwości podjęcia działań prawnych na podstawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA, który sporządzono w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. 

Zawiadomienie jest konsekwencją działań dyskryminujących i naruszających interesy Discovery, włączając w to nieuzasadnioną odmowę przedłużenia koncesji na nadawanie dla kanału TVN24 oraz przyjętą 11 sierpnia 2021 r. przez Sejm RP ustawę wprost wymierzoną w kanały grupy TVN Discovery. W przyjętym kształcie ustawa jest aktem ograniczającym niezależność i wolność mediów, mającym na celu osłabienie największej niezależnej grupy medialnej, będącej jednocześnie największą inwestycją amerykańską w Polsce.

Od wielu lat obecna polska administracja dopuszcza się niesprawiedliwych ataków na kanały grupy TVN Discovery, szczególnie wobec kanału informacyjnego TVN24. Ataki te godzą w niezależność mediów i są bezpośrednim naruszeniem chronionej prawnie wolności słowa.

Notyfikacja o możliwym postępowaniu została 12 sierpnia 2021 r. przedłożona Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Priorytetem dla Discovery jest porozumienie z polskimi władzami, ale jeśli to się nie powiedzie, spółka uruchomi postępowanie arbitrażowe zgodnie z art. IX ust. 3 Traktatu i będzie dochodzić pełnego odszkodowania za naruszenia postanowień Traktatu.

Grupa Discover przedłożyła zawiadomienie prezydentowi Dudzie, przeceniając rolę prezydenta. Jak nie o dziś wiadomo, jest on tylko sekretarzem Jarosława Kaczyńskiego.

Zostaw komentarz

Podziel się artykułem:

Dodaj komentarz