PiS dostanie pieniądze z Unii i będzie mógł dalej łamać prawo. Unia odwraca do Polaków wzrok.

Podziel się artykułem:

Unia Europejska ma wieksze zmartwienie niż los jakiś tam Polaków cz Węgrów. Najważniejsze, żeby dogadać budżet. I tak w zamian za brak weta ze strony PiS, Morawiecki dostał gwarancję, że sam fakt iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu wstrzymania wypłaty środków finansowych.

Unia Europejska nie pierwszy już raz napinała mięśnie i pokazywała piórka, aby koniec końców odpuścić. Nie inaczej było i tym razem. Po groźbie weta Polski i Węgier, unijni przywódcy postanowili złagodzić ton i przystać na łamanie prawa i pożądku w obu krajach.

Taki status zapewnia zapis, że stosowanie mechanizmu warunkowości będzie „obiektywne, uczciwe, bezstronne i oparte na dowodach, zgodne z odpowiednimi procedurami, zasadą niedyskryminacji i równego traktowania państw członkowskich„.

Zdecydowno również, że środki w ramach mechanizmu będą musiały być „proporcjonalne do wpływu naruszeń praworządności na należyte zarządzanie finansami Unii lub na interesy finansowe Unii, a związek przyczynowy między takimi naruszeniami a ich negatywnymi konsekwencjami dla interesów finansowych Unii będzie musiał być wystarczająco bezpośredni i należycie ustalony„.

Kaczyński będzie mógł nadal traktować obywateli jako służących. Będzie mógł nadal łamać prawo, co gwarantuje mu ten zapis:

Samo ustalenie, że doszło do naruszenia praworządności, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu

WATYKAN W OBJĘCIACH NAZISTÓW;

Zostaw komentarz

Podziel się artykułem:

Dodaj komentarz