OBWE stwierdza jasno, wybory 10 Maja w Polsce w obecnej formie nie są demokratyczne.

Podziel się artykułem:
 • 223
  Udostępnienia

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE ma na celu monitorowanie i zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR))to instytucja OBWE, powołana w 1990 r. jako Biuro Wolnych Wyborów. 

Wybory prezydenckie w Polsce w obecnej formie nie spełniają wymogów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, by zostać uznane za demokratyczne 

oceniło Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

W niniejszej opinii oceniono projekt ustawy pod kątem zgodności ze zobowiązaniami podjętymi w ramach OBWE, innymi normami międzynarodowymi oraz dobrymi praktykami w zakresie demokratycznych wyborów

czytamy w dokumencie.

Niepokój wzbudza zwłaszcza wprowadzanie zmian w projekcie ustawy bez zachowania odpowiedniego odstępy czasu od wyborów.

Wprowadzenie tak istotnych zmian tak blisko terminu wyborów, a także w czasie, gdy przygotowania do wyborów były już w toku, odbiega od zasad stabilności ordynacji wyborczej i pewności

możemy przeczytać w dokumencie.

W naszej ocenie projekt ustawy wymaga znaczących poprawek, by być w zgodzie z zobowiązaniami wynikającymi z członkostwa w OBWE i innych międzynarodowych standardów dotyczących demokratycznych wyborów

piszą autorzy Gavin Weise i Wasyl Waszczanka.

Jak podaje Onet.pl na swojej stronie, rekomendacje OBWE są następujące:

 • zagwarantowanie, że zmiany ram prawnych dotyczących wyborów zostaną przyjęte w drodze publicznego i powszechnego procesu, który będzie zgodny z zasadami legalności i praworządności, pozwoli na konstruktywną dyskusję i ułatwi konsensus kluczowych zainteresowanych stron;
 • przyjęcie zmian w ordynacji wyborczej na długo przed wyborami, aby zachować pewność prawną i dać wystarczająco dużo czasu na przygotowania administracyjne i edukację wyborców;
 • ponowne rozpatrzenie przepisu pozwalającego marszałkowi Sejmu na zmianę terminu wyborów;
 • przywrócenie Państwowej Komisji Wyborczej kompetencji nadanych przez projekt ustawy ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi
 • zagwarantowanie możliwości obserwacji działalności gminnych komisji wyborczych przez pełnomocników i obserwatorów obywatelskich oraz rozważenie wyposażenia ich w sprzęt ochrony osobistej.

Niestety Kaczyński dosłownie dąży po trupach do celu, więc na sto procent nie przejmie się jakąś tam opinią, jakiegoś tam OBWE.

Źródło: Onet.pl

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Jeśli zapiszesz się do newslettera nasz wydawca podeśle Ci najciekawsze newsy dnia. Obiecujemy, że nie będziemy spamować i w każdej chwili możesz zrezygnować

Zostaw komentarz

Podziel się artykułem:
 • 223
  Udostępnienia

Dodaj komentarz