Nuncjusz Salvatore Pennacchio właśnie udowodnił, że Kościół jest niereformowalny!

Podziel się artykułem:

Nuncjusz Salvatore Pennacchio w sprawie odwołania abp. Głódzia: „Naszą rolą nie jest osądzanie”.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, po wielu miesiącach milczenia, w końcu w poniedziałek, 2-go Marca doszło do spotkania między protestujacymi, a nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio. 

Protestujący chcą odwołania abp. Sławoja Leszka Głódzia oraz zadośćuczynienia dla ofiar księży pedofilów.

Oto oświadczenie archidiecezji gdańskiej:

Spotkanie, które rozpoczęło się i zakończyło wspólną modlitwą, odbyło się w dobrej atmosferze, a dotyczyło sytuacji w gdańskim Kościele związanej z publicznymi zarzutami skierowanymi przeciwko metropolicie gdańskiemu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi. Nuncjatura wskazuje, iż nuncjusz jest przede wszystkim przedstawicielem dyplomatycznym, oraz łącznikiem Kościoła w Polsce ze Stolicą Apostolską, rolą nuncjusza nie jest jednak osądzanie spraw, które za jego pośrednictwem przekazywane są do odpowiednich organów Kurii Rzymskiej. Stanowisko to jest konsekwencją obowiązujących norm prawa międzynarodowego oraz prawa kanonicznego.

Podczas spotkania zwrócono m.in. uwagę na konieczność przestrzegania procedur zarówno świeckich, jak również kościelnych, stanowiących gwarancję sprawnego i skutecznego wyjaśnienia sprawy. Należy wyraźnie podkreślić, że żadne nieformalne działania, w tym także doniesienia medialne, same w sobie nie mogą stanowić podstawy do wyciągania konsekwencji prawnych. Wina każdego człowieka, niezależnie od jego roli społecznej, musi być stwierdzona wyrokiem właściwego sądu. Dotyczy to zarówno czynów ściganych przez świeckie prawo karne, deliktów cywilnych, ale także naruszeń norm wynikających z prawa kanonicznego

O poniedziałkowym spotkaniu w nuncjaturze zostanie poinformowana Stolica Apostolska. Od abp. Pennacchio wierni usłyszeli, że mogą złożyć oficjalną skargę na metropolitę gdańskiego do odpowiedniej kongregacji w Rzymie, czyli odpowiednika świeckiego ministerstwa. 

Zostaw komentarz

Podziel się artykułem:

Dodaj komentarz