Pomorski konserwatora zabytków chce wpisać do rejestru zabytków układ drogowy, którego już nie ma. I to tylko w ramach politycznych wygłupów.

Podziel się artykułem:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, realizowała inwestycję polegającą na przebudowie ul. Przędzalniczej.


W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników wraz z remontem istniejącej kanalizacji deszczowej.

Zakres zadania obejmuje:

  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejącej kostki kamiennej,
  • Wymianę krawężników i oporników na kamienne,
  • Wykonanie remontu istniejących chodników,
  • Wykonanie naświetli,
  • Remont i uzupełnienie odwodnienia ulicy;
  • Regulację lamp oświetlenia.

Prace związane z przebudową ul. Przędzalniczej musiały zostać wstrzymane na wniosek Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków, który wszczął postępowanie, mające na celu wpisanie układu drogowego ul. Przędzalniczej do Rejestru Zabytków. Jednak co warte podkreślenia – układ drogowy z uwagi na prowadzone prace już nie istnieje. Kostka brukowa została rozebrana w oparciu o dokumentację, która zyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora.

Na ul. Przędzalniczej mamy do czynienia z sytuacją, gdy w połowie robót musimy wstrzymać prace na nieokreślony czas, mimo że dysponujemy pozytywną decyzją Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, która była niezbędna do rozpoczęcia robót. Należy również podkreślić, że wpisanie do rejestru układu drogowego ul. Przędzalniczej może okazać się niemożliwe, bowiem układ ten już nie istnieje. Stara nawierzchnia bitumiczna pokrywająca ul. Przędzalniczą, pod którą był częściowo starobruk została w całości rozebrana. Obecnie wykonano ok. 70 proc. podbudowy oraz odcinek układu jezdnego o długości 30 mb z odzyskanego starobruku.

Cała historia do śledzenia na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska : http://drmg.gdansk.pl/index.php/d-realizowane/2222-przebudowa-ul-przedzalniczej

Zostaw komentarz

Podziel się artykułem: